pt_slider_rezultate

Rezultate/indicatori asumaţi

OS1:
   • studiu – eseu argumentativ;
   • portofoliu curricular;
   • proiect – proiectarea educaţională;
   • studii de caz – modele de învăţare centrată pe student – portofoliu;
   • itemi, descriptori de performanţă, grile de evaluare;
   • chestionar de evaluare cu rată de succes de min. 90%;
   • chestionar de apreciere a activităţii formatorilor.
OS2:
   • document privind setul de specificații tehnice și structura platformei;
   • platforma educațională a facultății;
   • baza de date cu materialele didactice integrate pe platformă;
   • document privind mecanismele de acces, consultare și utilizare a platformei și a materialelor incluse
   • model de gestionare a parteneriatelor cu firmele;
   • program de permanentizare a întâlnirilor studenților cu reprezentanții companiilor/firmelor;
   • studiu cu propuneri de îmbunătățire a relațiilor facultății cu companiile prin intermediul absolvenților;
   • studiu cu propuneri de îmbunătățire a curriculei
OS4:
   • un seminar de instruire privind standardele de automatizare a clădirilor, organizat pentru 30 de studenți;
   • o vizită de studiu la centrul de comandă al unei companii, organizată pentru 30 de studenți;
   • document de sinteză privind opinia studenților;
   • laboratoare cu infrastructura modernizată.

 

OS5:
   • studiu privind cadrul legislativ;
   • studiu privind proprietatea intelectuală;
   • studiu privind digitizarea;
   • un training de utilizare a pachetului software antiplagiat organizat pentru cel puțin 25 cadre didactice ale Facultății de Inginerie (min. 70% din total);
   • chestionare de evaluare cu rată de succes de min. 90%.

 

OS6:
   • organizarea echipei de implementare; stabilirea grupurilor ţintă; coordonarea interacțiunii experților și a procesului de formare;
   • rapoarte tehnice și financiare;
   • documentația aferentă achizițiilor;
   • strategia de comunicare;
   • site pentru prezentarea și diseminarea rezultatelor proiectului