pt_slider_rezultate

Rezultate/indicatori asumaţi ICADSI

   • model de gestionare a parteneriatelor cu firmele;
   • program de permanentizare a întâlnirilor studenților cu reprezentanții companiilor/firmelor;
   • studiu cu propuneri de îmbunătățire a relațiilor facultății cu companiile prin intermediul absolvenților;
   • studiu cu propuneri de îmbunătățire a curriculei

 

   • studiu privind cadrul legislativ;
   • studiu privind proprietatea intelectuală;
   • studiu privind digitizarea;
   • un training de utilizare a pachetului software antiplagiat organizat pentru cel puțin 25 cadre didactice ale Facultății de Inginerie (min. 70% din total);
   • chestionare de evaluare cu rată de succes de min. 90%.

 

OS6:
   • organizarea echipei de implementare; stabilirea grupurilor ţintă; coordonarea interacțiunii experților și a procesului de formare;
   • rapoarte tehnice și financiare;
   • documentația aferentă achizițiilor;
   • strategia de comunicare;
   • site pentru prezentarea și diseminarea rezultatelor proiectului

 

Rezultate/indicatori asumaţi ICADIS

OS 1:

OS 3:

 • capitol de curs Standarde și reglementări;
 • capitol de curs Fundamentele eticii academice;
 • capitol de curs Deontologia metodelor de cercetare;
 • capitol de curs Mijloacele electronice de verificare a lucrărilor;
 • cursul de Etică și integritate academică.

OS 4:

 • workshop/întâlnire cu specialişti ai Autorității teritoriale pentru protecţia mediului, în vederea diseminării şi însuşirii unei concepţii ecologice unitare;
OS 5: