Titlul proiectului

Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice în știinţe inginerești la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş (ICADSI)

Domeniul vizat

Domeniul 7: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice